Infolinia

Regulamin sklepu

Magazyn:

Do koszyka »

Regulamin sklepuI. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży będące podstawą działalności sklepu internetowego pod adresem:

OFFSTORE TOP BRANDS

33 Beechmount Avenue 

W7 3AE Hanwell

Londyn
Zarejestrowany w Londynie Card Number:222803536102 Ni Number:PX830971D

II. Zawarcie Umowy Sprzedaży

2.1 Zamówienia można dokonywać na stronie internetowej www.offstore.com.pl przez 24h.
2.2 Składając  zamówienie kupujący umieszcza wybrane przedmioty do koszyka, następnie przechodzi do listy zamówień gdzie wypełnia formularz z danymi adresowymi i wybiera formę zapłaty, która zostaje dodana do rachunku oraz formę dostawy.
2.3 Kupujący , tuż po złożeniu zamówienia, otrzymuje automatycznie potwierdzenie złożonego zlecenia kupna.
2.4 Do przesyłki dołączany jest dowód zakupu.
2.5 Zamówienia są realizowane w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia wpływu środków na konto.

 

III.Prawo odstąpienia od umowy


3.1 Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego,przysługuje-na podstawie przepisów prawa-prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

3.2 Aby zachować termin od odstąpienia od umowy wystarczy aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy można skorzystać z formularza odstąpienia od umowy drogą elektroniczną( info@offstore.pl) bądź pisemną na adres: Radosław Sobanda ul.Krasickiego 5/24  99-200 Poddębice.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

-Adresat[ w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail:]".

-Ja/My (*)niniejszym informuję/informujemy(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(1)

-Data zamówienia(*)/odbioru(*)

-Imię i nazwisko/nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

-Adres konsumanet(-ów)

-Podpis komsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz wysyłany jest drogą pisemną)

-Data

 

IV.Reklamacje


 

4.1 Wszystkie towary znajdujące się w Sklepie są oryginalne, nowe i pochodzą z legalnego źródła.

4.2 Klient ma prawo do złożenia reklamacji jeśli towar jest niezgodny z opisem lub posiada wadę fabryczną.

4.2 Zwrotowi podlegają towary nieużywane, kompletne, z wszystkimi metkami, nie prane, wolne od zapachów (perfumy, pudry, kremy itp.) bez żadnych śladów użytkowania (z wyjątkiem bielizny).
4.3 W przypadku gdy odesłany towar zostanie zniszczony bądź zgnieciony na skutek niewłaściwego zapakowania lub z innych powodów będzie naruszony, sklep zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody.
4.4 Towar należy wysłać w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
4.5 Zwrot pieniędzy za zwrócony towar będzie przesłany w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania paczki zwrotnej, przelewem na numer konta bankowego podanego przez Klienta. Zwracana kwota zostaje pomniejszona o koszty wysyłki.
4.6  Koszt transportu zwracanego produktu pokrywa Klient.
4.7 Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
4.8 W przypadku zamiany towaru na inny, prosimy o kontakt z Nami w celu ustalenia szczegółów wymiany (koszty przesyłki pozostają po stronie Kupującego).
4.9 Wadliwy lub uszkodzony towar podlega reklamacji w ustawowym terminie. Należy wówczas odesłać go na adres sklepu, wraz z dowodem zakupu, dokładnie opisując przyczynę reklamacji. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, ponosi kupujący.
4.10 Towar uszkodzony przez  kuriera, może być reklamowany jeśli został spisany odpowiedni protokół w obecności pracownika  firmy kurierskiej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe - sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny.
4.11 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sprzedający zwraca kupującemu koszty związane z odesłaniem wadliwego towaru.
4.12  Podstawą dokonania zwrotu lub reklamacji będzie wcześniejsze powiadomienie Sprzedającego o tym fakcie poprzez wysłanie e-maila z odpowiednią informacją. 


V. Realizacja zamówień

5.1 Zamówienia  realizowane są na terenie całej Europy.
5.2 Istnieje możliwość iż nie wszystkie zamówione artykuły zostaną dostarczone w jednej przesyłce. W tymże przypadku, po uprzednim uzgodnieniu z kupującym, towar zostanie dosłany na adres wskazany w formularzu zamówień.
5.3  Realizacja zamówień na towary, których aktualnie brak w magazynie jest uzgadniana z klientem pocztą e-mail lub telefoniczne.
5.4 Nie można anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
5.5 Towary dostępne w magazynie wysyłane są następnego dnia roboczego.

 

VI.Ceny


6.1 Ceny zamieszczane pod towarem są cenami wiążącymi dla obu stron.
6.2 Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
6.3 Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie.

VII. Płatności

7.1 Przelew na rachunek bankowy –11124037671111001041189954 Bank PKO S.A
W przypadku wyboru z tej formy płatności prosimy o podanie numeru zamówienia w tytule wpłaty. W momencie zaksięgowania przelewu na naszym koncie, paczka jest pakowana i wysyłana (nie licząc dni wolnych od pracy oraz świąt).
7.2 Za pobraniem, w chwili odbioru zamówienia.
Gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.
7.3 Sposób dokonania płatności zostaje określony w formularzu zamówienia.

VIII. Towary niedostępne

8.1Jeśli dostawa zamówionego towaru nie jest możliwa, gdyż towar jest niedostępny, sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić kupującego najpóźniej w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży oraz zwrócić kupującemu całkowitą kwotę odpowiadającą cenie zakupu.

IX.Ochrona danych osobowych


9.1 W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych( Dz.U.z 2002r.,nr.101,poz.926 ze zm.)administratorem danych osobowych klientów jest Offstore Top Brands 33 Beechount Avenue W7 3AE Hanwell Londyn Card Number:22280353365102  Ni Number:PX 30971D

9.2 Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy wzajemnych rozliczeń,utrzymania kontaktu z Użytkownikiem i podjęcia działań przed zawarciem umowny na żądanie osoby,której przekazywane dane osobowe dotyczą,oraz w celu prowadzenia marketingu produktów.Użytkownik korzystając ze sklepu Offstore Top Brands nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.

9.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Kupującego podczas rejestracji będą niekompletne lub błędne.
9.4 Sprzedawca zapewnia, że powierzone dane osobowe nie są sprzedawane ani udostępniane innym podmiotom lub osobom.
9.5 Dane osobowe są przechowywane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa polskiego.
9.6 Kupujący ma prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jego dotyczą, w tym prawo do odwołania zgody lub wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych bez podawania przyczyny.


]]>